Vredestraat wordt toch een woonerf !

Ongeveer 75% van de inwoners van de Vredesstraat is tegen de herinrichting van hun straat als "woonerf".  Ze dienden een petitie in bij het stadsbestuur tegen de plannen van de heraanleg. 

Er wonen veel jonge gezinnen in deze straat. Zij zien een woonerf niet zitten omdat er geen trottoirs zijn in een woonerf en er veel minder parkingplaatsen zullen overblijven dan vandaag.  

Op de gemeenteraad werd er door de burgemeester nogal gehamerd op het feit dat als we dit dossier niet op de gemeenteraad van 29 juni goedkeuren; we 800.000 euro aan subsidies voor de rioleringen dreigen te verliezen.

"Ik vindt het jammer dat het gemeentebestuur de mensen en de gemeenteraad zo het mes op de keel zet in dit dossier.  Het bestuur heeft een jaar de tijd gehad om draagvlak te zoeken.  Als er op vandaag een dossier voorligt zonder draagvlak, dan is het huiswerk niet goed gebeurd door deze meerderheid."

Er is welgeteld 1 brief verstuurd in maart en er ging 1 digitaal infomoment door in mei.  Na dit infomoment is er geen terugkoppeling gebeurd met de buurt over de definitieve plannen die op 29 juni voorliggen in de gemeenteraad.  Echte inspraak betekent dat je de inwoners inzage krijgen in de defintieve plannen vooraleer ze op de gemeenteraad ter goedkeuring liggen.

Als er geen draagvlak is in de buurt voor een woonerf, dan doe je dit beter niet.  Ik zou liever zien dat 75% van de inwoners blij is met hun nieuwe straat.  CD&V stelde voor om het dossier in te trekken, te herwerken én na terugkoppeling met de buurt terug te komen naar de gemeenteraad.  CD&V was zelfs bereid om hiervoor eind juli of begin augustus te vergaderen om zo de subsidies niet kwijt te spelen.

Dit mocht niet baten, het dossier werd doorgedrukt en goedgekeurd meerderheid tegen de oppositie als woonerf dus zonder trottoirs.