In de gemeenteraad van 2 maart 2021 interpelleerde Tom Durnez over de "verledding" van onze straatverlichting. 

Willen we overal duurzame LED-straatverlichting tegen 2030 in Wervik-Geluwe  ?
Dan gaan we toch moeten "gas geven", volgens gemeenteraadslid Tom Durnez.

Steden en gemeenten werken mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Eén van de manieren, is het aanpassen van de openbare verlichting. Er zijn een aantal manieren om die zuiniger en energie-efficiënter te maken, zoals : 

  • het dimmen of doven van de lichten op bepaalde momenten of
  • de verledding van de straatverlichting (verlichting met ledlampen).

In het Vlaamse regeerakkoord werd bepaald dat tegen ten laatste 2030 alle openbare verlichting de transitie moet maken naar slimme ledverlichting. Fluvius heeft daarom aangeboden de palen en armaturen van de openbare verlichting over te kopen van de gemeente en het beheer ervan volledig op zich te nemen. Naast het financiële aspect ligt het accent op ontzorging van de gemeente. De technologie van de openbare verlichting evolueert snel, en het beheer ervan wordt complexer.

  • Op de gemeenteraad van 4 juni 2019 beslisten we in Wervik samen om dan ook ons openbaar verlichtingsnetwerk over te dragen aan FLUVIUS en in te stappen in het verledden van onze openbare verlichting. 
  • Vlaams Parlementslid Brecht Warnez kreeg als antwoord op zijn schriftelijke vraag de cijfers. In Wervik is momenteel slechts 6,81% van de openbare lampen LED. Hiermee zitten we bij gemeenten met de laagste graad van de provincie. In onze gemeente wordt beperkt ingezet op dimmen (1%) en doven (2%).

We zijn ondertussen bijna 2 jaar verder na het opmaken van deze beheersoverdracht.

Na 9 jaar voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Tijd om "GAS te geven" en een versnelling in de verledding van onze straatverlichting te realiseren !

Tom Durnez 
CD&V - Gemeenteraadslid