Tijdens de vorige gemeenteraad, van 15 december 2020, kaarte de CD&V-fractie de problematiek aan van de Oude Leie-armen. Daarover kan je hier en hier meer lezen. 

De Oude Leie-armen, die niet meer toegankelijk zijn voor grote scheepvaart, moeten dringend uitgebaggerd worden. Bewoners van de Leiekaai ervaren geurhinder door het vele slib. En de jachthaven en de vissers, aan de achterkant van de Balokken ervaren ook als geen ander het gevolg van het dichtslibben van de Leie op die plaatsen. 

Ook de natuur en de biodiversiteit op deze plaatsen krijgen klappen, er ligt heel wat zwerfvuil dat bij een lage waterstand komt bovendrijven.

"Met deze motie roepen we de Vlaamse Waterweg en Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op om de nodige budgetten te voorzien voor de uitbaggering." , aldus Kristof Vandamme. 

Op de gemeenteraad van 2 februari 2021 ging de voltallige gemeenteraad, meerderheid en oppositie akkoord met deze motie.

Vanuit CD&V Wervik-Geluwe hopen we dat er een oplossing komt voor er opnieuw geurhinder kan ontstaan in de warme zomermaanden.  Wij blijven dit dossier zeker blijven opvolgen in de toekomst.