77.401 € extra voor kwetsbare gezinnen in Wervik-Geluwe.  Dit is extra budget die de Vlaamse Regering ter beschikking stelt van onze Stad en ons OCMW om onze gezinnen te ondersteunen. 

“Dat is een serieus budget die we toch kunnen inzetten voor mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten. Gezinnen die het al moeilijk hadden voor de CORONA-crisis hebben het tijdens de crisis financieel ook zeer zwaar gehad.  De prijzen zijn gestegen, sommigen zijn in tijdelijke werkloosheid geraakt en de kosten voor bv onderwijs zijn er niet lager op geworden.” aldus Angelique Rommelaere.     Angelique en Filiep Vandecandelaere zijn lid van het bijzonder comité van de sociale dienst voor CD&V in Wervik-Geluwe.

 Waarom komen deze extra middelen voor de gezinnen via het OCMW en de gemeente ?

Omdat het OCMW en de gemeente het dichtst bij de burger staan  #dichtbijjou.  Onze raadsleden zijn het best geplaatst om te weten welke de noden er zijn van onze inwoners.

Leefloon verhogen ?

Ja, dat zal gebeuren en was zaterdag al beslist door de federale regering.  Er komt een verhoging van 300 € van het leefloon gespreid over 6 maanden, dus tot het einde van het jaar.  Deze verhoging van het leefloon is nog bovenop deze extra middelen voor de kwetsbare gezinnen.

Groeipakket (=kinderbijslag) wordt verhoogd: + 120€.

Gezinnen die op vandaag een sociale toeslag krijgen omdat ze een laag inkomen hebben krijgen er 120 € bij.  In Wervik-Geluwe is het cijfer van de kinderarmoede het hoogst van allemaal: 16%. Deze extra zullen de gezinnen met een laag inkomen goed kunnen gebruiken.

Extra voor de kwetsbare gezinnen in Wervik-Geluwe van 77.401 €.  

Onze gemeente krijgt dus een extra subsidie van Vlaanderen van 77.401 € die we kunnen besteden aan gezinnen die het sociaal en financieel moeilijk hebben zeker n.a.v. de corona-crisis.

Dit is als volgt ingedeeld: 

·        37.654 € gaat naar het OCMW zelf.

Het OCMW en de Stad moeten nog beslissen waarvoor dit kan ingezet worden.  Een aantal voorbeelden van de zaken waarvoor het kan besteed worden: 

  • bv.: extra steun gegeven aan bestaande initiatieven zoals de voedselbank, het Vrouwencentrum of de pamperbank,
  • bv.: het veldwerk van onze sociale werkers bij  kwetsbare gezinnen verhogen en in gezinnen waar het moeilijk gaat op sociaal vlak de kinderen zoveel mogelijk opvangen via de sloeber, de speelpleinwerking of andere initiatieven. 
  • bv.: extra investeren in de digitale kloof :  ondersteuning in gezinnen of bij oudere van een wifi-kaart of investeren in PC's voor schoolgaande kinderen uit kwetsbare gezinnen.

  ·        39.764 € gaat naar de mensen in Wervik-Geluwe zelf.

Via een consumptiebon kan er aan de kwetsbare gezinnen extra financiële steun gegeven worden.  De laatste maanden steeg de prijs van de winkelkar fors.  Ondertussen normaliseren de prijzen zich.  Maar gezinnen die het al financieel moeilijk hadden houden het hoofd moeilijk boven water. 

Consumptiebon 
De waarde van de bon alsook wie deze bon krijgt, dat moet de Stad nog bepalen.  Het voordeel is wel dat deze bon te besteden is bij de lokale handel. 

De beoogde doelgroep zijn alle mensen die het moeilijk hebben tengevolge van de Corona-crisis maar ook alleenstaanden of koppels die een deel van hun inkomen zijn verloren door de corona-crisis. Ook wie een leefloon heeft, wie een inkomensvervangende tegemoetkoming heeft als bejaarde, als persoon met een handicap of mensen met een lager loon of pensioen hebben komen in aanmerking.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.