Wat met het Gilwe's erfgoed dat nog in het verkochte gemeentehuis hangt en staat ? 

Op de gemeenteraad van 1 juni 2021 stelde gemeenteraadslid Tom Durnez de vraag wat er gaat gebeuren met de historisch waardevolle voorwerpen in het onlangs verkochte gemeentehuis van Geluwe.

Wat misschien in geld niet veel waarde heeft, heeft voor heel wat Geluwnaren toch heel wat emotionele waarde zoals :

  • het 2-dimensioneel schilderij van het dorp dat in het oud gemeentehuis hangt,
  • de schilderijen van gewezen Geluwse burgemeesters,
  • en ook de oude gemeenteraadstafel, nog gemaakt door de schoonfamilie van gewezen burgemeester Rosa Lernout is nog aanwezig.

“Het zou heel jammer zijn dat dit verdwijnt in stoffige kasten en kelders, en nooit meer kan bekeken of tentoongesteld worden. Wij stelden dan ook voor dat de dienst van erfgoed samen met erfgoed Geluwe aan tafel zit op zoek naar mogelijkheden. Kunnen attributen in het nieuwe GC geplaatst worden. Elders?” aldus Tom Durnez.

Het bestuur antwoordde dat ze onze mening deelt en dat er een plaats gezocht wordt in Geluwe om dit erfgoed ook op te hangen.  Voor CD&V een geruststelling. 

Verontrustend was wel de opmerking op de gemeenteraad vanuit het bestuur dat toch moet bekeken worden of al deze attributen niet mee verkocht werden bij de openbare verkoop van het gebouw.  Als dit zo is, dan is de verkoop voor ons niet goed verlopen. Dit had toch vermeden moeten worden. Hopelijk vindt de stad een oplossing als dit nodig mocht zijn, in overleg gaan met de huidige nieuwe eigenaar, om al dit erfgoed in  Geluwe een nieuw plaatsje te geven.  

We wachten hoopvol op positief nieuws. Dit erfgoed behoort de Geluwse gemeenschap toe.

 

Tom Durnez
Gemeenteraadslid CD&V