De Boucherie was stilaan een kankerplek op ons Sint – Maartensplein.  Niemand wou het kopen, dan kocht de stad dit pand maar.  Achteraf gezien moeten ons durven de vraag stellen of dit wel de juiste plaats is om een stadstuin te maken.  De kosten van dit project swingen toch stilaan de pan uit :  400.000 euro.     

Een beetje meer realiteitszin vooraleer het bestuur een project start is nodig.  Mensen vragen mij als ze weten dat dit een tuin wordt die 400.000 euro zal hebben gekost: “Bercy, dat is zot veel geld … hebben ze in Wervik geld teveel misschien, het zal een tuin van goud zijn.”  

  • De stad wou het pand eerst renoveren en omvormen tot een starterspand voor startende ondernemers.   Dit eerste idee werd verlaten.
  • Het tweede plan was om het stadhuis uit te breiden.  Maar door de fusie met het OCMW kwamen andere panden in eigendom van het lokaal bestuur, de nood was plots niet meer zo hoog. 
  • Dan maar een tuin aanleggen in het midden van de Stad.  Dat is vlugger gezegd dan gedaan blijkbaar. De sloop van het gebouw betekent dat de omliggende gebouwen moeten gestut en afgewerkt worden. Een grote slokop in de factuur.

Dit tuintje zal van goud zijn.  Zo keurt de gemeenteraad van 1 juni een meerkost goed van +21% voor lot 2, de gevelafwerking: +32.559 euro.  De oppositie stemt tegen.  Het project van een lange smalle en doodlopende tuin naast het stadhuis zal  - als er niet nog meer kosten uit de kast vallen - in totaal 391.247 euro incl BTW kosten verdeeld over de volgende posten :

Aankoop:                                              € 105.000,00
Wegnemen tellers:                             € 1.951,75
Veiligheidscoördinatie:                      € 544,50
Lot 1 afbraak:                                       € 23.353,00
Lot 2 gevelafwerking:                         € 159.256,33
Lot 3: aanleg tuin (raming)                € 76.893,12
Ereloon:                                                 € 24.248,66
 

Totaal:                                                  € 391.247,36