Corona-GAS-boetes geven? Graag met "gezond verstand"!

Er is heel wat te doen geweest ondertussen in de media en op sociale media over de corona-Gas-boete, maar beste collega’s als we willen vermijden dat we in Italiaanse of Spaanse toestanden terechtkomen dan moeten we de naleving van de quarantainemaatregelen ook opvolgen.

Er zijn heel veel mensen die zich volop aan deze maatregelen houden en hard hun best doen!  Dit is nochtans niet altijd zo evident als je bijvoorbeeld op een klein appartement in ’t stad woont. Maar het merendeel van de bevolking houdt zich eraan, dat is goed.

Ook de politie levert zeer grote inspanningen op vandaag: zij bewaken de grenzen 24/24, zij zijn aanwezig in het straatbeeld, patrouilleren actief én gaan in gesprek met de mensen. 

Helaas zagen we dit weekend een zekere afvlakking van het naleven van de maatregelen : Nu barbecueën met familie en buren of feestjes mag niemand zich veroorloven.  Deze mensen brengen niet enkel zichzelf in gevaar, maar ook anderen en meer kwetsbaren in onze samenleving. 

Onze taak als politici is om in eerste instantie het voorbeeld te geven én om de inspanningen die we aan onze inwoners vragen ook zelf te doen.  Het is absoluut 'not done' om hetgeen experten ons aanbevelen en die omgezet zijn in een ministerieel besluit zelf met de voeten te treden. 

Een tweede belangrijke taak die wij hebben is om de politie de nodige tools aan te reiken om te kunnen optreden indien nodig.  Het gaat over een kleinere groep mensen die misschien wat hardleerser zijn dan anderen. 

Gas-systeem

De corona-GAS-Boete van € 250  is in het leven geroepen om het hardleers gedrag van een kleinere groep op een zeer snelle manier een halt toe te roepen.  Snel omdat tijd een cruciale factor is in deze crisis.  Hoe beter iedereen de maatregelen naleeft hoe vlugger we ons economisch en sociaal leven kunnen hervatten. 

Ik zou willen vragen collega’s om de symbooldiscussies rond de corona-GAS-boetes achterwege te laten. 

Er zijn in de werkwijze via het gemeentelijk administratief systeem een aantal voordelen waarbij er degelijke garanties zijn ingebouwd:

  • De corona-GAS-boete van 250€ is tijdelijk. De toepassing ervan zal eindigen ééns de quarantainemaatregelen opgeheven worden. Dit is dus geen corona-politiestaat die geïnstalleerd wordt. De maatregel is absoluut tijdelijk.
  • Het recht op verdediging is gevrijwaard.  Wij vinden dit zeer belangrijk. In het KB staat letterlijk: “Onmiddellijke inning is enkel mogelijk mits akkoord van de overtreder en nadat je door de politie op de hoogte moet worden gebracht van deze rechten.” Het spreekt voor zich dat als je een niet-essentiële verplaatsing doet, je in overtreding bent en je best de onmiddellijke inning aanvaardt en direct betaalt. Maar misschien ontstaat er wel onduidelijkheid en heb je op dat moment het bewijs van je werkgever niet bij om uw essentiële verplaatsing te kunnen aantonen. Op dat moment kan je gebruik maken van de procedure van het hoorrecht dat voorzien is in de GAS-reglementering om gehoord te worden en om je verhaal te doen. 
  • Gemeenten zijn ook niet verplicht om hun gemeentelijk reglement aan te passen en om deze tijdelijke corona-GAS-Boete in te schrijven in het GAS-reglement. Als ze dit niet doen, dan nog volgt er wel degelijk een bestraffing: de politie zal bij vaststelling van een overtreding een PV opmaken, er zal een voorstel tot minnelijke schikking volgen thuis in de brievenbus van € 250. Zo vlug mogelijk te betalen.

Geen straffeloosheid dus, maar de systemen op elkaar afgestemd omdat het náleven van de quarantainemaatregelen zo belangrijk zijn.  Ook hier is het recht op verdediging en de beroepsmogelijkheid uiteraard gegarandeerd.   

Met ‘Gezond Verstand’

Tot slot beste collega’s primeert voor CD&V bij de toepassing van een gemeentelijke administratieve sanctie “het gezond verstand”.   

Ik riep daarstraks op om de symbooldiscussies voor GAS achterwege te laten.  We hebben deze ook gehad bij de totstandkoming van de GAS-wet.  Daar ging de discussie vooral over  het feit dat mensen hun broodje niet meer gingen mogen opeten op de trapjes van het Antwerpse stadhuis. 

Maar ondertussen is er gebleken dat het GAS-systeem met gezond verstand wordt toegepast en een instrument is om een hoger doel zoals zwerfvuil aan te pakken. 

Ik zie op vandaag een herhaling van deze symbooldiscussies nl. het feit dat je niet op een bankje of in het park mag gaan zitten.  Wel ook dit is een symbooldiscussie die een eigen leven gaat leiden. Misschien is het nodig om nog eens aan de mensen uit te leggen wat het hoger doel is dat men wil bereiken:

In het Ministerieel Besluit van 23 maart staat duidelijk:

  • Samenscholingen zijn verboden
  • Buitenwandelingen en fysieke activiteiten mogen wel mits naleving van de social distance-maatregelen

In de FAQ van 6 april is verduidelijkt dat:

  • om samenscholing te vermijden het best is dat de mensen voortdurend in beweging blijven en dat ze zich niet in het park installeren om te zonnebaden of te picknicken. 

Het hoger doel is natuurlijk vermijden dat grotere groepen mensen op korte afstand en op pleintjes samenkomen en samenscholen.  Want als meerdere mensen zich neerzetten op een bank of in het park en buren of kennissen passeren, gaat men aan de praat met elkaar. En in een mum van tijd staan er zonder dat je het zelf wilt misschien een 10-tal mensen rond dat bankje of op dat pleintje. 

Als we de verspreiding van dit virus willen tegengaan moeten we vermijden dat mensen van verschillende generaties mogelijk contact hebben.    

Wordt er dra er iemand alléén op een bankje zit of in het park zit een GAS-boete gegeven?

Wel het gezond verstand zegt mij dat de politieagent eerst vriendelijk vraagt aan de mensen om door te wandelen, als men weigert zonder geldige reden, dan zal er inderdaad wel een boete volgen. 

Ik heb er vertrouwen in dat het gezond verstand in deze situaties de bovenhand haalt.  De signalen die ik krijg zijn van die aard dat politieagenten absoluut het gezond verstand laten primeren bij deze interventies. 

Ook wij, de gebruikers, moeten met gezond verstand handelen. Als er geen reden is om te rusten: je bent niet zwanger, je hebt geen handicap en je bent jong en kwik, blijf dan in beweging. Het is gezond én wie doorwandelt en zich verder aan de regels houdt heeft geen problemen. 

Ik wil eindigen met te stellen dat wij wel vertrouwen hebben in een goede toepassing van deze GAS-wet, dat dit met gezond verstand zal gebeuren en met aandacht voor het recht op verdediging. We moeten in ieder geval feestjes en BBQ’s waar er dit weekend sprake van waren absoluut vermijden.

Ik wil de mensen die zich hieraan houden maar ook de politiemensen van harte bedanken. Enkel zo gaan we levens redden en dit virus te boven komen.  Laten we volhouden, allemaal samen!

Bercy Slegers

federaal parlementslid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.