CD&V Wervik – Geluwe wil mee haar schouders zetten onder het armoedebeleidsplan van Stad Wervik.

Tijdens de gemeenteraad van 2 maart werd de inbreng van gemeenteraadslid Els Scheirlynck positief onthaald door de Schepen van Sociale Zaken.   Voor CD&V Wervik-Geluwe is het belangrijk dat elke inwoner evenveel kansen krijgt om zich te ontplooien.

Het is noodzakelijk om eerst de problematiek in kaart te brengen. Hoeveel % van onze stad leeft er in armoede? Zijn het vooral gepensioneerden, jongeren, kinderen, …? Waar kunnen we op inspelen? Wat zijn de noden? Enz.  Met deze informatie kan een duidelijke analyse niet ontbreken en moet men de cijfers visualiseren.

Ervan uit gaan dat mensen zelf de stap nemen om hulp aan te vragen is uit den boze.  Face-to-face contact met de burger is véél belangrijker. Zelf toestappen naar burgers met financiële moeilijkheden is dus een must.

Aangezien de digitalisering een sterke opmars aanneemt is het een opportuniteit dat iedereen de kans krijgt om online informatie in te winnen.

  • Het beschikken over een computer én internet kan dus niet ontbreken.
  • We mogen de leerlingen die school lopen op een ander grondgebied niet vergeten. Ook zij verdienen gelijke onderwijskansen!
  • Mensen helpen bij het zoeken van een job op de arbeidsmarkt is noodzakelijk. Het opstellen van een CV kan een eerste stap in de goede richting zijn.

We zijn bereid om met een positieve inbreng, samen met de meerderheid, actiepunten op te stellen en bestaande actiepunten verder uit te diepen.