Om geldig te stemmen kun je ofwel:

  • een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
  • één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld.

Je ontvangt zowel een stembiljet voor de Gemeenteraadsverkiezing als voor de provincieraadsverkiezing.

  • Op beide formulieren kan je stemmen voor Lijst 3: CD&V.
  • Je kan ook een voorkeurstem uitbrengen voor alle kandidaten van je voorkeur.